Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Sep 6, 2018 Luboš Beran
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Beran L., 1998: Vodní měkkýši ČR. – Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 17, Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 113 pp. ISBN 80-902469-4-X.
Topics: Mollusca, Czech Republic
Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp. ISBN 80-86485-05-6
Topics: Mollusca, Czech Republic, faunistics
Community Texts
Oct 11, 2015 Anton Schmidt
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Schmidt A. (1909). Ueber die Molluskenfauna des nördlichen Böhmens. – Mitteilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg, Liberec, 39: 1–12.
Topics: Molluskenfauna, Mollusca, Nordböhmen
Community Texts
Oct 11, 2015 Anton Schmidt
texts
eye 70
favorite 0
comment 0
Schmidt A. (1881). Ueber die Molluskenfauna des nördlichen Böhmens. – Dreizehnter Jahresbericht der fünfklassigen Knaben- und Mädchen-Volksschule und der dreiclassigen Mädchen-Bürgerschule in Böhm.-Leipa am Schlusse des Schuljahres 1881, Česká Lípa, 1–16.
Topics: Molluskenfauna, Mollusca, Nordböhmen
snek01 Favorites
collection
23
ITEMS
0
VIEWS
Feb 5, 2015
collection
eye 0
snek01 Favorites
Topic: favorites
Community Texts
Nov 24, 2014 Josef Uličný
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Uličný J., (1887). "Vřetenatky (Clausilie) českomoravské". – Vesmír, 16(14): 159–160; 16(16): 183–184.
Topic: Clausiliidae
Community Texts
Nov 20, 2014 Czw
texts
eye 67
favorite 0
comment 0
Czw 1913: † Prof. Josef Uličný. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově za rok 1913, XVI: 2 pp. (nestránkováno)
Topic: Josef Uličný
Community Texts
Nov 20, 2014 Alfred Slavík
texts
eye 124
favorite 0
comment 0
Slavík A. (1868). Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. – Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech, Praha, I(4): 79–135, 5 tables.
Topics: Mollusca, Czechia
Community Texts
Oct 18, 2014 Josef Uličný
texts
eye 86
favorite 0
comment 0
Uličný J., 1882: Systematický seznam měkkýšů okolí Brněnského. – program c. k. vyššího gymnasia českého v Brně (na konci školního roku 1881–1882), Brno, 3–22, tab. I. Written by Josef Uličný (*1850–†1913).
Topics: Mollusca, faunistics, Moravia
Community Texts
Dec 8, 2013 Vladimír Skalický
texts
eye 61
favorite 0
comment 0
Skalický V. (1992). "Posudek". – Ms., depon. in: AOPK ČR, Krajské středisko Plzeň, Plzeň, 2 pp.
Topics: Štítary, botany
Community Texts
Jan 20, 2013 Claude Pierre
texts
eye 267
favorite 0
comment 0
Pierre C. (1924). Faune de France 8. Diptères : Tipulidae. - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 160 pp.
Topics: Faune de France, Zoology -- France, Tipulidae, Diptera
Community Texts
Jan 14, 2013 Louis Eugène Bouvier
texts
eye 350
favorite 0
comment 0
Bouvier L. E. (1923). Faune de France 7. Pycnogonides. - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 70 pp.
Topics: Faune de France, Pycnogonida, Zoology -- France
Community Texts
Jan 14, 2013 Eugène Séguy
texts
eye 615
favorite 0
comment 0
Séguy E. (1923). Faune de France 6. Diptères Anthomyides. - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris. 393 pp.
Topics: Faune de France, Diptera, Anthomyiidae, Zoology -- France
Community Texts
Jan 14, 2013 Louis Germain
texts
eye 942
favorite 0
comment 0
Germain L. (1930, 1931). Faune de France 21-22. Mollusques terrestres et fluviatiles. - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris. (volume 21, 1930; volume 22, 1931), 897 pp. + 13 plates.
Topics: Faune de France, Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Zoology -- France
Community Texts
Jan 13, 2013 Pierre Fauvel
texts
eye 883
favorite 0
comment 0
Fauvel P. (1923). Faune de France 5. Polychétes errantes. - Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris. 488 pp.
Topics: Faune de France, Polychaeta, Zoology -- France
Community Texts
Sep 11, 2012 Antoni Ślósarski
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Ślósarski A. 1881: Klika słów o rozwoju skójki (Anodonta Cuv.). – Kosmos, Lwów, 6: 27–35. Written by Antoniego Ślósarski, Antoni Ślósarski (1843–1897).
Topic: Anodonta
Community Texts
Sep 11, 2012 Józef Bąkowski
texts
eye 228
favorite 0
comment 0
Bąkowski J. 1881: Glina dyluwialna we Lwowie i najbliższej okolicy. – Kosmos, Lwów, 6: 563–577. Written by Józef Bąkowski (*1848–†1887).
Topics: Gastropoda, Lwów
Community Texts
Sep 11, 2012 Józef Bąkowski
texts
eye 227
favorite 0
comment 0
Bąkowski J. 1885: Utwór dyluwialny między Koropcem a dolnym biegiem Strypy na Podolu. – Kosmos, Lwów, 10: 398–405. Written by Józef Bąkowski (*1848–†1887).
Topics: Mollusca, Koropiec, Коропець, Strypa, Podole
Community Texts
Sep 5, 2012 Józef Bąkowski
texts
eye 523
favorite 0
comment 0
Bąkowski J. 1884: Mięczaki galicyjskie. – Kosmos, Lwów, 9: 190–197, 275–283, 376–391, 477–490, 604–611, 680–697, 761–789. (in English) [Molluscs of Galicia (in Eastern Europe)] (česky) [Měkkýši Haliče] Written by Józef Bąkowski (*1848–†1887).
Topics: Mollusca, mię™czaki, Galicia, Galicja
Community Texts
Sep 3, 2012 Józef Bąkowski
texts
eye 205
favorite 0
comment 0
Bąkowski J. 1883: Mięczaki tatrańskie. – Kosmos, Lwów, 8: 13–17. [Molluscs of Tatra Mountains] Written by Józef Bąkowski (*1848–†1887).
Topics: Mollusca, mięczaki, Tatra Mountains
Community Texts
Aug 31, 2012 František Novotný
texts
eye 541
favorite 0
comment 1
Novotný F. 1862: Mlži v Čechách žijící. – Živa, 10(2): 97–134. Written by František Novotný (1839–1879)
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Bivalvia, Bohemia
Community Texts
Aug 30, 2012 Anton Rzehak
texts
eye 173
favorite 0
comment 0
Rzehak A., 1888: Die pleistocäne Conchylienfauna Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 26(1887): 73–104. Written by Anton Rzehak (*1855–†1923).
Topics: Pleistocene, Mollusca, Moravia
Community Texts
Aug 30, 2012 Josef Uličný
texts
eye 141
favorite 0
comment 0
Uličný J., 1890: Die Molluskenfauna der Umgebung von Prossnitz in Mähren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 28(1889): 122–129. Written by Josef Uličný (*1850–†1913).
Topics: Mollusca, Prossnitz, Prostě›jov
Community Texts
Aug 30, 2012 Josef Uličný
texts
eye 165
favorite 0
comment 0
Uličný J., 1889: Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna von Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 27(1888): 37–53. Written by Josef Uličný (*1850–†1913).
Topics: Mollusca, Moravia
Community Texts
Aug 30, 2012 Josef Uličný
texts
eye 122
favorite 0
comment 0
Uličný J., 1885: Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna von Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 23(1)(1884): 155–172. Written by Josef Uličný (*1850–†1913).
Topics: Mollusca, Moravia
Community Texts
Aug 30, 2012 Josef Uličný
texts
eye 137
favorite 0
comment 0
Uličný J., 1888: Über die Mundwerkzeuge von Ancylus fluviatilis und Veletia lacustris. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, XXVI(1887): 120–123, table I. Written by Josef Uličný (*1850–†1913).
Topics: Ancylus fluviatilis, Acroloxus lacustris, radula
Community Texts
Aug 17, 2012 Mikuláš J. Lisický
texts
eye 1,248
favorite 0
comment 1
Lisický M. (1991). Mollusca Slovenska. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 244 pp. ISBN 80-224-0232-X. English summary : Mollusca of Slovakia The study examines data of distribution of extant species of molluscs from Slovakia and eastern Moravia. List of errata is at the end of the book All errata from this list are in the scanned book marked by a pencil. Русский Резюме : Моллюски Словакии
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Mollusca, Slovakia, faunistics
Community Texts
Jul 27, 2012 Mariska Weijerman, Rebecca Most, Kristy Wong & Sallie Beavers
texts
eye 218
favorite 0
comment 0
test file of: Attempt to Control the Invasive Red Alga Acanthophora spicifera (Rhodophyta: Ceramiales) in a Hawaiian Fishpond: An Assessment of Removal Techniques and Management Options
Topics: alga, Acanthophora
Community Texts
Nov 10, 2010 Michal Maňas
texts
eye 177
favorite 2
comment 0
české titulky (UTF-8) k filmu Síta zpívá blues Czech subtitles for the film Sita Sings the Blues
Topics: Sita Sings the Blues, subtitles, Czech
Weijerman M., Most R., Wong K. & Beavers S. (2008). Attempt to Control the Invasive Red Alga Acanthophora spicifera (Rhodophyta: Ceramiales) in a Hawaiian Fishpond: An Assessment of Removal Techniques and Management Options. Pacific Science 62(4): 517-532.
Topics: Acanthophora spicifera, Hawaii, removal, Pacific Science
Community Texts
Mar 6, 2010 John A. Moore, XVI International Congress of Zoology
texts
eye 2,149
favorite 1
comment 0
John A. Moore (ed.) (20-27 August 1963). Proceedings [of the XVI International Congress of Zoology]. XVI International Congress of Zoology, Washington, Volume 1.
Topic: zoology